Myrddin & Koen de Cauter

Home / Myrddin & Koen de Cauter

Myrddin & Koen de Cauter – Guido Gezelle

A poem by Guido Gezelle (1891).
Music by Myrddin & Koen de Cauter.
Shot in Ghent (Belgium) on the 14th of February 2013.
A film by Grégoire & Yann Verbeke.

MOEDERKEN

‘t En is van u
hiernederwaard,
geschilderd of
geschreven,
mij, moederken,
geen beeltenis,
geen beeld van u
gebleven.
Geen teekening,
geen lichtdrukmaal,
geen beitelwerk
van steene,
‘t en zij dat beeld
in mij, dat gij
gelaten hebt,
alleene.
o Moge ik, u
onweerdig, nooit
die beeltenis
bederven,
maar eerzaam laat
ze leven in
mij, eerzaam in
mij sterven.